Кітапхана

1. Дәнекерлеу жұмыстары

Автор: В.И.Маслов

       

2. Дене шынықтыру

Автор: А.А. Бишаева

     

3. Төртінші индустриялық революция

Автор: Клаус Шваб

    

4. Қарым-қатынас психологиясы

Автор: А.П. Панфилов

     

5. Психология және кәсіби қызметтік этикасы: оқу құралы

Автор: Г.М. Шеламова

      

6. Қазіргі психология тарихы

Автор: Сидней Эллен Шульц

      

7. Инженерлік графика

Автор: С.Н.Муравьев, Ф.И.Пуйческу, Н.А.Чванова

      

8. Машина жасау технологиясы

Автор: А.И. Ильянков, В.И. Новиков

      

9. Тіршілік қауіпсіздігі

Автор: Э.А. Арустамов

      

10. Ұйымдық мінез-құлық негіздері, 14-басылым

Автор: Роббинс Стивен, Джадж Тимати

      

11. Электротехника бойынша есептер жинағы

Автор: Г.В. Ярочкина, В.М. Прошин

      

12. Менеджмент

Автор: Рикки У. Гриффин

       

13. Топырақтану

Автор: Б.Ф. Апарин

       

14. Техникалық қызмет көрсету және автокөлік жөндеу

Автор: В.П. Гибовский, В.П. Митронин, Д.К.Останин

       

15. Слесарлық-құрастыру жұмыстары

Автор: Б.С. Покровский

    

16. Өлшеу құралдары

Автор: В.Ю. Шишмарёв

     

17. Метрология, стандарттау, сертификаттау және техникалық реттеу

Автор: В.Ю. Шишмарёв

      

18. Жылыту, желдету және ауаны баптау

Автор: Ю.Д.Сибикин

      

19. Токарь өңдеу технологиясы

Автор: Т.А. Багдасарова

      

20. Инженерлік геология, геоморфология және топрақтану негіздері

Автор: Н.А. Платов, А.А. Касаткина