Біздің стратегия

«Байкен-U» ЖШС 2016-2025 жылдарға арналған даму стратегиясы

Серіктестіктің Стратегиялық Мақсаттары:

 

  1. Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы,. Солтүстік Харасан кен орнының оңтүстік-шығыс флангісі мен Харасан-2 учаскесінде уранды өндіру, қайта өңдеу және іске асыру (ЗОУ) бойынша Серіктестіктің құрылтайшыларына уақытылы және сапалы қызмет көрсету.
  2. Еңбек өнімділігін арттыру, өндірістік шығындарды азайту арқылы Серіктестіктің максималды таза пайдаға қол жеткізуі, келесілер есебінен:
  • технологиялық процестерді жетілдіру; ;
  • өндірістің тиімділігін арттыруға бағытталған ғылыми-техникалық қызметін өткізу;
  • қызметкерлердің әлеуметтік тұрақтылығының деңгейін көтеру.

 

3.   2025 жылға қарай келесі экономикалық көрсеткіштерге қол жеткізу:

Таза табыс – 40 555 млн. теңге

EVA -  23 820 млн. теңге

Еңбек өнімділігі – 5, 592 тонна/адам.

 

           ЗОУ шығарудың өзіндік құнының төмендеуіне және Серіктестік табыстарының ұлғаюына әкелетін, кәсіпорынның инвестициялық және операциялық қызметінің қажетті тиімділігінің өсуін қамтамасыз ететін, Серіктестіктің қойылған мақсаттарға жетудегі негізгі міндеті «Байкен-U» ЖШС Трансформация Бағдарламасын жүзеге асыру болып табылады.